SUÏLS SUBIRÀ, JORDI

Categoría: TITULAR DE UNIVERSIDAD
Perfil académico: Doctorado
Departamento: FILOLOGIA CATALANA Y COMUNICACIÓN
Email: jordi.suils@udl.cat

Docencia

Enseñanza Curso Asignatura
Grado en Filología Catalana y Estudios Occitanos 1 VARIACIÓN Y SOCIOLINGÜÍSTICA
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 1 VARIACIÓN Y SOCIOLINGÜÍSTICA
Grado en Filología Catalana y Estudios Occitanos 2 OCCITANO REFERENCIAL II
GRAU EN EDUCACIÓ SOCIAL 2 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y DIGITAL
Grado en Filología Catalana y Estudios Occitanos 3 LITERATURA OCCITANA I
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 3 OCCITANO REFERENCIAL II
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 3 SINTAXIS CATALANA
Grado en Filología Catalana y Estudios Occitanos 4 SINTAXIS CATALANA
Grado en Educación Primaria 4 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS IV
Doble Titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS IV

Investigación

Grupo de investigación: Oficina de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu (OLLPP)
Publicaciones Año Autores Tipo
La llengua en una relació canviant entre l'individu i l'espai 2020 Suïls J Capítol de llibre d'investigació
Anotaciones sobre el occitano con espacial atención al aranés 2018 Suïls, J. Capítol de llibre d'investigació
Entre gerundis i participis de present en català medieval 2018 Suïls Subirà, Jordi Article d'investigació
'B'èm tots vaduts parièr': sobre la modalitat evidencial en gascó 2017 Suïls, J. Capítol de llibre d'investigació
Modality markers in Gascon, between grammar and stylistic variation 2015 Suïls, Jordi; Ribes, Salomé Article d'investigació
Les construccions en gerundi i participi. Les clàusules absolutes 2013 Suïls J Capítol de llibre d'investigació
Trilingual Education in the Aran Valley: Occitan, Catalan and Spanish 2011 Suïls J. Capítol de llibre d'investigació
Eth discors des pirenencs ena literatura pirenenca 2010 Suïls J Capítols altres llibres
Microvariation in Catalan and Occitan complementizers: the so-called expletive se 2010 Rigau G; Suïls J Article d'investigació
Aranés de referéncia e occitan referenciau. Eth besonh d’un modèl sople 2010 Pojada P, Arrous B, Suïls J & Taupiac J Capítol de llibre d'investigació
Rellampandinga. Etnotextos ribagorçans 2010 Sanmartín J A, Sistac R & Suïls J. Editor llibre d'investigació
El canvi lingüístic al Pont de Suert, vint anys després (estudi en temps real a partir de l'estudi en temps aparent de 1986) 2010 Suïls J, Ariño S, Alturo N & Turell M T Acta congrés
Generalització i particularització en ribagorçà: alguns trets en relació amb el benasquès i l'occità 2010 Suïls J, Sistac R, Rigau G Acta congrés
Uèit poèmas d'Ausiàs March revirats a l'occitan 2009 Suïls J. Traducció capítol amb aportació
Pour une étude intégrée des variétés romanes des Pyrénées: l'approche de G. Rohlfs à la lumière de nouvelles données 2009 Suïls J, Sistac R, Rigau G Acta congrés
Termières lingüistiques e lingüistes ena termièra. Per ua gramatica entar aranés: a propòsit d'ua Gramatica aranesa recenta 2009 Suïls J Ressenya
Les dinàmiques lingüístiques a la frontera. Realitats locals i realitats administratives en els processos de minorització: Ribagorça i Aran a l'inici del segle XXI 2008 Suïls J Article d'investigació
Les Relacions interlingüístiques al Pirineu central en una perspectiva diacrònica. Aportacions des de la sintaxi 2008 Suïls J Article d'investigació
Els auxiliars haver i ser en alt ribagorçà: una aproximació 2008 Suïls J Article d'investigació
La comunidad lingüística del Valle de Arán 2007 Suïls J, Huguet A Capítol de llibre d'investigació
Frontières politiques et attitudes linguistiques: Occitan en Catalogne espagnole et Catalan en Aragon 2007 Suïls J, Huguet A Capítol de llibre d'investigació
Les Pyrénées et la condition minoritaire. Le discours littéraire en occitan et en catalan au milieu du XXe siècle 2007 Suïls J Acta congrés
Literatura pirinenca i discurs pirinenc 2006 Suïls J Article d'investigació
Miquèu de Camelat, escriptor pirinenc 2006 Suïls J Acta congrés
Ribagorça: llengua en conflicte o llengua en pau? 2006 Suïls J, Sistac R Article d'investigació
Els auxiliars haver i ser en alt ribagorçà 2006 Suïls J Article d'investigació
El Pirineu i la construcció nacional: El fet literari gascó a l'inici del segle XX i la seua relació amb l'àmbit català (Camelat, Sarrieu, Condò) 2006 Suïls J Article d'investigació
Tres lenguas oficiales para una escuela. El modelo aranés 2005 Suïls J, Huguet Á. Capítol de llibre docent
SAURA RAMI, José Antonio (2003): Elementos de fonética y morfosintaxis benasquesas, Saragossa: Institución 'Fernando el Católico' / Gara d'Edizions, 417 p. 2005 Suïls J Ressenya
Maurice ROMIEU / André BIANCHI, La lenga del trobar / La langue du trobar. Précis de gramatica d'occitan ancian / Précis de grammaire d'ancien occitan. 2002, 199 p. Maurice ROMIEU / André BIANCHI, Ini 2005 Suïls J Ressenya
Entre la prosperitat econòmica i el manteniment de la llengua a la Vall d'Aran 2004 Suïls J, Huguet A, Lapresta C. Capítol de llibre docent
L'occità, llengua de la Vall d'Aran 2004 Suïls J Capítol de llibre d'investigació
Un modelo de educación trilingüe. El sistema educativo del Valle de Arán. Descripción, actitudes y perspectivas 2004 Huguet Á, Suïls J, Lapresta C Article d'investigació
Es vèrbs conjugadi. Morfologia verbau aranesa 2003 Barès V, Lamuela X, Suïls J, Vergès F Llibre d'investigació
La tasca normativitzadora per a l'occità aranès. Coexistència de normes i interferència lingüística 2003 Suïls J, Huguet A Article d'investigació
De Benasquensi quae dicerem… 2002 Suïls J, Saura J A Article d'investigació
Paden, W.D. (1998) An Introduction to Old Occitan. Nova York, The Modern Language Association of America. 2002 Suïls J Ressenya
Fernández Rei, F. & Santamarina Fernández, A. (eds.) (1999) Estudios de sociolingüística románica. Linguas e variedades minorizadas. Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Composte 2002 Suïls J Ressenya
Langue occitane et identité territoriale dans le Val d'Aran 2002 Suïls J Article d'investigació
Aportacions a la teoria de la interdependència lingüística a partir de l'anàlisi de tres models d'escolarització plurilingüe a la Vall d'Aran 2002 Suïls J, Huguet A Article d'investigació
Una enquesta de coneixement i ús de les llengües a la Vall d'Aran. Comparació entre la situació a l'any 2000 i la situació a l'any 1984 2001 Suïls J, Huguet A, Lapresta C Article d'investigació
Educació trilingüe a la Vall d'Aran. Una anàlisi en termes d'interdependència lingüística 2001 Suïls J, Huguet A, Lamuela X Article d'investigació
The Occitan Speech Community of the Aran valley 2001 Suïls J, Huguet A. Capítol de llibre d'investigació
Lenguaje y éxito escolar en bilingües: un caso de desequilibrio entre lenguas en contacto 2000 Huguet A, Janés J, Suïls J. Capítol de llibre d'investigació
Les actituds lingüístiques en els escolars de la frontera catalanoaragonesa 2000 Huguet A, Suïls J, Janés J Article d'investigació
Identitat, actituds e possibilitats de promocion dera lengua 2000 Suïls J, Huguet A, Janés J, Llurda E Article d'investigació
The occitan language in the Aran Valley 1999 Suïls J, Furness R Article d'investigació
La no concordança dels verbs intransitius en català nord-occidental 1998 Alonso H, Suïls J. Article d'investigació
Multilingüisme a la Vall d’Aran. Identitat i transmissió de l’aranès 1998 Suïls J, Garreta J, Huguet A, Llurda E Informes de recerca
Llengües en contacte i actituds lingüístiques. El cas de la frontera catalano-aragonesa 1998 Huguet À, Suïls J. Llibre d'investigació
Influència del prestigi de les llengües en les actituds lingüístiques dels escolars: el cas de Catalunya i l’Aragó catalanòfon 1997 Huguet A, Suïls J Article d'investigació
La crítica literària de Joan Fuster 1995 Suïls J Capítol de llibre d'investigació
La morfologia verbal de subjuntiu al Segrià 1993 Alonso H, Suïls J Article d'investigació
Elements per a una construcció 1993 Suïls J Capítol de llibre d'investigació